Paradigma iubirii Introducere la Cartea Cititorul de suflete

Cititorul de suflete

 

Introducere.

 

In aceasta carte despre sufletul omului mi-am pus IDEILE CARE STAU LA BAZA PARADIGMEI IUBIRII UNIVERSALE, CEA CARE MĂ CĂLĂUZEŞTE ÎN PROCESUL CONTINUU DE RE-ÎNŢELEGERE A VIEŢII, AŞA CUM NE-A FOST EA DATĂ DE DUMNEZEU PE PĂMÂNT

 

Au trecut mai bine de 2000 de ani de când Budda observa că la baza întregii suferinţe umane stau dorinţa de a poseda, de a avea şi ataşamentul de respectivele posesii.

Istoria omenirii confirmă astăzi, în modul cel mai vizibil, adevărul mesajului pe care Budda a încercat să-l transmită oamenilor.

Spectacolul macabru al lumii actuale măcinată de războaie, înarmarea continuă a marilor puteri, conflictele religioase sângeroase – valurile de migranţi care nu doresc decât o viaţă mai bună împreună cu famiile lor – autodistrugerea planetei dictată de corporaţiile care conduc lumea şi care au transformat omenirea într-o turmă de consumatori lipsiţi de sentimente umane, reprezintă dovada faptului că paradingma de gândire a societăţii actuale este greşită. Nu mai este nici o îndoială că ea se dovedeşte falimentară de la o zi la alta.

Actuala pradigmă de gândire a sistemului social, a separării, a acumulării şi a posesiei oarbe, la bază căreia stau verbele a avea şi a consuma, funcţionează sub dominaţia fricilor primitive de pierdere, otrăvind  mintea oamenilor de ură de sine inconştientă proiectată în afară, iar consecinţa este autodevorarea şi autodistrugerea noastră, a planetei şi a mediului înconjurător.

 

Soluţia acestei uriaşe dileme planetare nu poate fi alta decât schimbarea de paradigmă a urii de noi toţi cu una noua, paradigma iubirii de Sine. În care Sinele este înţeles ca singura sursă şi resursă de viaţă pentru toţi la fel. Pentru că omenirea a fost, este şi va fi întotdeauna o singură conştiinţă universală care se exprimă pe Sine, ca Sinele total.

Fiecare dintre noi, astfel, devine responsabil de alegerile sale, de atitunea pe care-o manifestă în afara sa, pentru ca energiile noastre împreună să producă ceea ce ne dorim cu toţii: o viaţă mai bună şi pace în lume. Conectaţi la aceeaşi sursă de energie vitală, suntem parte a aceluiaşi organism uman, care în prezent este bolnav. Fiecare individ este o celulă vie care, prin conştiinţa de sine poate decide să înceapă procesul de autovindecare prin schimbarea credinţelor de separare şi dezbinare exprimate prin ura care produce dezechilibrele la care asistăm în prezent. Dezechilibrul planetar nu mai trebuie descris. Se vede, se simte. Îl trăim fiecare în fricile noastre. Fricile ne sunt re-alimentate de evenimentele planetare care se petrec la scară planetară… Frica este otrava care distruge… care aduce moarte. Iar moartea îşi arată chipul hidos, găsindu-şi forme dintre cele mai înfricoşătoare pentru a-şi face apariţia.

Numai iubirea de sine poate vindeca fricile omului. Numai prin iubire necondiţionată omul îşi poate re-dobândi, prin re-amintire, bunătatea, compasiunea, umanismul,

 

Acest proces de vindecare al omenirii este unul de durată însă se dovedeşte eficient prin conştientizarea temerilor şi renunţarea la ele, una câte una. Scopul renunţării la fricile inconştiente este acela de a lipsi aceste programe false de energie pentru a nu le mai permite să ne domine.

Pas cu pas, printr-o re-setare a programelor mentale inadecavate, în care sunt stocate fricile inconştientului nostru colectiv, omul se poate elibera de fricile sale prin iubire de sine, iar prin conştientizarea libertăţii sale spirituale el poate accede la Sinele său cel mai înalt, Sinele nostru Superior, care este sursa şi resursa noastră de viaţă.

Cu toţii suntem conectaţi la această sursă de energie vitală cât suntem în viaţă. O respiraţie conştientă ne poate aminti acest lucru chiar acum, în acest moment. Iar această parte din noi, căreia îi spunem „Sinele superior” iubeşte. Sinele nu caută iubire, ci o simte. Prin urmare, respirând conştient, ajungem să conştientizăm un fapt cu totul evident – căruia nu-i mai putem opune rezistenţă, nu mai poate fi negat – că suntem în permanenţă înconjuraţi de iubirea, care este nesfârşită. Cu alte cuvinte, nu e nevoie să căutăm disperaţi iubire, s-o cerşim, s-o cumpărăm, s-o vindem, s-o negociem, ş. a. m. d.

 

Procesul meu de vindecare spriruală care are la bază iertarea şi compasiunea prin iubire de Sine, ca întreg, ca totalitate, ca sursă şi resursă de viaţă, se desfăşoară conştient de 6 ani încoace, printr-o constantă eliberare de sentimentele negative, prin conştientizarea temerilor şi înlocuirea lor cu încredere. Pe care eu o numesc adevătata credinţă în Dumnezeu.

Vindecarea durerii existenţiale prin şi cu iubire acţionează profilactic în vederea prevenirii suferinţelor viitoare şi astfel se instalează o stare de bine profundă pe care o putem numi fericire. Iar fericirea de a avea, re-activată energetic de fricile inconştiente, de dorinţele care se cer mereu satisfăcute (de a consuma), de ataşamentele emoţionale, este înlocuită cu fericirea de a fi.

Când ne aflăm în căutarea siguranţei ne bazăm pe Sinele etern, şi nu pe imaginea iluzorie a eului material care este efemer.

 

Câteva întrebări fundamentale, care stau la baza marelui program al suferinţelor noastre existenţiale, merită să fie enumerate tot aici:

Ce încercăm să dovedim? Că viaţa este un calvar? Că trăim într-o lume lipsită de speranţă? Că nu este vina noastră? Că iubirea nu este de găsit? Că fericirea este imposibilă? Ce încercăm să justificăm? Ce preţ suntem dispuşi să plătim pentru a „avea dreptate”? (verbul a avea)

Pe măsură ce recunoaştem şi renunţăm la sentimentele care se nasc în urma acestor întrebări, vor începe să-şi facă apariţia şi răspunsurile.

 

În paginile acestei cărţi, veţi găsi, la fel ca în precedenta, note de jurnal, pe care le dăruiesc semenilor în semn de preţuire, veţi recunoaşte aceste idei care stau la baza procesului meu de vindecare spirituală continuă prin iubire şi iertare. A dărui semenilor parţi din sufletul meu este un act de iubire pură, cu bucuria de a fi în viaţă acum, împreună ca o singură fiinţă, în acest prezent, al acestui timp istoric.

Distribuie!

Posted in . by with comments disabled.
Show Buttons
Hide Buttons